Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Kuntotarkastuksen tilaajan ohje

Ennen kuntotarkastusta asiakkaalle annetaan kirjallinen ohje kuntotarkastukseen valmistautumiseen. Asiakkaan vastuulla on noudattaa ohjetta, jolloin varmistutaan kuntotarkastuksen onnistumisesta.

Ohjeen lisäksi asiakkaalle annetaan tarvittaessa puhelimessa ohjeistusta.

Kuntotarkastukseen varattavat asiakirjat on lueteltu myös valmistautumisohjeessa. Valmistautumisohjeen lisäksi asiakkaalle lähetetään haastattelulomake, joka täytetään valmiiksi ennen kuntotarkastuksen aloittamista. Haastattelulomake käydään yhdessä läpi tarkastuksen aluksi.

Kuntotarkastusta ennen tehdään aina asiakkaan kanssa kirjallinen tilaussopimus, jossa voidaan vielä rajata palvelusta jotain pois, tai lisätä siihen jotain. Hinta ja muut ehdot kirjataan sopimukseen ja sopimuksen allekirjoittaa työn tilaaja, sekä tarvittaessa asunnon omistaja. Tilaussopimus lähetetään tilaajalle hyväksyttäväksi etukäteen. Allekirjoitettu sopimus lähetetään takaisin kuntotarkastajalle.

Työsuorituksen jälkeen tarkastuksesta laaditaan kirjallinen raportti, joka toimitetaan suoraan työn tilaajalle. Raportin saa sekä paperisena, että sähköisenä.

Mikäli tarkastuksen yhteydessä tulee ilmi joitain ongelmia, jotka vaativat lisätutkimuksia, niistä sovitaan erikseen ja tehdään uusi kirjallinen sopimus. Kuntotarkastuksen yhteydessä tarkastuksen tekijällä ei ole velvollisuutta tehdä lisätutkimuksia samalla käynnillä.

 

 

Meidät löydät myös Facebookista https://www.facebook.com/RakFix/